Friday, September 25, 2015

MENINGGAL KETIKA MELAKSANAKAN HAJI DAN UMRAH


MENINGGAL KETIKA MELAKSANAKAN HAJI DAN UMRAH


1. Meninggal Ketika Ihram


Ibnu Abbas r.huma:


بينما رجل واقف بعرفة، إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال: فأقعصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين -وفي رواية: في ثوبيه- ولا تحنطوه -وفي رواية: ولا تطيبوه- ، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا


“Ketika seseorang tengah melakukan wukuf di Arafah, tiba-tiba dia terjatuh dari haiwan tunggangannya lalu haiwan tunggangannya menginjak lehernya sehingga meninggal. Maka Nabi s.a.w berkata: “Mandikanlah dengan air yang dicampur daun bidara lalu kafanilah dengan dua potong kain – dan dalam riwayat yang lain: “dua potong kainnya “- dan jangan diberi wangi-wangian. Jangan ditutupi kepala dan wajahnya. Sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan bertalbiyah.” (H.R.Bukhari no. 1265 dan Muslim no 1206)2. Pahala Haji dan Umrahnya Ditulis Hingga Hari Kiamat


Dari Abu Hurairah r.a dia berkata, Rasulullah s.a.w bersabda:


من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة ومن خرج معتمرا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة ومن خرج غازيا فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة


“Barangsiapa keluar untuk berhaji lalu meninggal dunia, maka dituliskan untuknya pahala haji hingga hari kiamat. Barangsiapa keluar untuk umrah lalu meninggal dunia, maka ditulis untuknya pahala umrah hingga hari kiamat. Dan barangsiapa keluar untuk berjihad lalu mati maka ditulis untuknya pahala jihad hingga hari kiamat.” (HR Abu Ya’la dan dishahihkan Albani dalam Shahih At Targhib 1114)3. Jika Meninggal Dalam Perjalanan dan Belum Sempat Melakukan Ihram, Maka Tidak Termasuk Meninggal Ketika Beribadah Haji


Contohnya pesawatnya jatuh ketika perjalanan dari negaranya ke Saudi dan belum berihram. Maka tidak termasuk dalam bab “meninggal ketika ibadah haji dan umrah”.


Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan:


إذا هلك من سافر للحج قبل أن يخرج فليس بحاج ، لكن الله عز وجل يثيبه على عمله ، أما إذا أحرم وهلك فهو …. ولم يأمرهم بقضاء حجه ، وهذا يدل على أنه يكون حاجاً ” انتهى .


“Jika kemalangan ketika musafir menuju haji sebelum dia keluar (berihram) maka tidak terhitung haji. Akan tetapi Allah akan membalas sesuai dengan niatnya. Adapun jika sudah berihram, kemudian kemalangan (contohnya kemalangan kereta, pent), maka termasuk dalam hadis (cara mengurus jenazahnya).” (Majmu’ Fatawa Syeikh Utsaimin 21/252)4. Jika Meninggal Ketika Haji (sudah berihram), Maka Tidak Perlu Diqadhakan Tahun Depan Oleh Walinya


Ini kerana hadis menunjukkan bahawa dia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah hari kiamat dan ini menunjukkan sudah memadai hajinya.


Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelasakan:


ولم يأمرهم بقضاء حجه ، وهذا يدل على أنه يكون حاجاً


“Nabi s.a.w tidak memerintahkan untuk diqadhakan (untuk yang meninggal), kerana statusnya dia telahpun berhaji.” (Majmu’ Fatawa Syeikh Utsaimin 21/252)
Sumber: http://muslim.or.id/26603-meninggal-ketika-ibadah-haji-dan-umrah.html

Tuesday, September 22, 2015

FATWA SYEIKH SOLEH FAUZAN TENTANG DOA HARI ARAFAH

Fatwa Syeikh Soleh Fauzan berkaitan hari Arafah:


Ketika beliau ditanya, apakah keutamaan doa pada hari ‘Arafah khusus bagi para jamaah haji ataukah umum untuk semua manusia?


Beliau menjawab:


الدعاء يوم عرفة عام للحجاج وغيرهم لكن الحجاج على وجه أخص لأنهم في مكان فاضل وهم متلبسون بالإحرام وواقفون بعرفة فهم يعني يتأكد الدعاء في حقهم والفضل في حقهم أكثر من غير الحجاج وأما بقية الناس الذين لم يحجوا فإنهم يشرع لهم الدعاء والاجتهاد بالدعاء في هذا اليوم ليشاركوا إخوانهم الحجاج في هذا الفضل


“Doa pada hari ‘Arafah berlaku umum untuk para jamaah haji dan selain jamaah haji. Akan tetapi, para jamaah haji lebih khusus kerana mereka berada di tempat yang mulia, sedang melaksanakan ihram dan melakukan wuquf di arafah. Doa untuk mereka menjadi sangat ditekankan. Keutamaan untuk mereka lebih banyak dari pada selain jamaah haji. Adapun masyarakat lain yang tidak berhaji, disyariatkan untuk mereka berdoa serta bersungguh-sungguh dalam berdoa pada hari ini, agar sama-sama mendapatkan keutamaan sebagaimana saudara-saudara mereka, para jamaah haji.


Selanjutnya, Dr. Al-Fauzan menyebutkan hadis Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam tentang keutamaan doa ketika hari arafah, kemudian beliau menegaskan,


فالدعاء مشروع في يوم عرفة للحاج ولغيره لكنه في حق الحاج آكد وأفضل لما هو متلبس به من المناسك ولما هو فيه من المكان العظيم الفاضل وأما الزمان وفضل الزمان فيشترك فيه الحجاج وغير الحجاج وأما المكان فيختص به الحجاج وهو الوقوف بعرفة.


Oleh kerana itu, doa pada hari Arafah disyariatkan untuk orang yang berhaji dan selainnya. Akan tetapi, bagi orang yang melakukan haji, lebih ditekankan dan lebih utama, kerana mereka sedang melaksanakan berbagai manasik dan kerana mereka berada di tempat yang agung dan utama. Adapun tentang batas waktu (hari arafah) dan keutamaan waktu, jama’ah haji dan selain jamaah haji sama-sama mendapatkannya. Sementara tempat (arafah) hanya khusus untuk jamaah haji, iaitu wuquf di arafah.”


[sumber: http://alfawzan.af.org.sa/node/8980]


Dipetik dari sumber: http://www.konsultasisyariah.com/doa-di-hari-arafah-bagi-selain-jamaah-haji/

Monday, September 21, 2015

Hukum Memberi Upah Kepada Penyembelih Dengan Hasil Sembelihan Korban.

Dalil tentang perkara ini adalah riwayat yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib:
أَمَرَنِى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لاَ أُعْطِىَ الْجَزَّارَ مِنْهَا قَالَ « نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا ».
“Rasulullah s.a.w. telah memerintahkan aku menyembelih unta-untanya (sembelihan ketika haji). Baginda memerintahkan agar aku mensedekahkan daging, kulit dan apa yang menutupi belakang unta-unta itu (seperti pelana dan seumpamanya). Baginda juga memerintahkan agar aku tidak memberikan kepada al-Jazzar (penyembelih dan pelapah) sedikit pun darinya. Baginda bersabda, “Kami akan memberi upah kepadanya (tukang sembelih) dari (harta atau wang) kami sendiri.” (HR. Muslim no. 1317)
Dari hadis ini, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan:
“Tidak boleh memberi tukang sembelih sebahagian hasil sembelihan korban sebagai upah baginya. Inilah pendapat ulama-ulama Syafi’iyah, juga menjadi pendapat Atha’, An-Nakha’i, Imam Malik, Imam Ahmad dan Ishaq.” (Syarh Muslim, An-Nawawi, 4/453)
Namun sebahagian ulama ada yang membolehkan memberikan upah kepada tukang sembelih dengan kulit antaranya seperti Al-Hasan Al-Bashri. Beliau mengatakan, “Boleh memberi penyembelih upah dengan kulit.” 
Imam Nawawi lantas menyanggah pernyataan tersebut: “Perkataan beliau ini telah mencampak (membelakangi) sunnah.” (Syarh Muslim, An-Nawawi, 4/453)
Imam As-Shan`ani  rahimahullah berkata:


“Hadis ini menunjukkan bahawa disedekahkan kulit dan apa yang menutupi binatang korban sepertimana disedekahkan dagingnya. Ianya tidak boleh diberikan kepada penyembelih atau pelapah sedikitpun darinya. Ini kerana termasuk dalam hukum jualan disebabkan kedudukannya sebagai upah. Hukum sembelihan korban sama juga dengan hukum sembelih haji dimana daging dan kulitnya tidak boleh dijual juga tidak boleh diberikan kepada penyembelih dan pelapah sedikitpun daripadanya.” (Subulus Salam 4/148)
Pengarang Kitab Al-Fiqhul Manhaji 'ala Mazahib Al-Imam Asy-Syafie berkata:
"Bagi orang yang berkorban, dia boleh sedekahkan kulit binatang korbannya atau dimanfaatkan untuk dirinya. Tetapi tidak boleh dijual atau diberi kepada penyembelih binatang korban sebagai upah kepada penyembelihannya. Ini kerana perbuatan tersebut boleh menyebabkan kekurangan pada binatang korban dan merosakkan ibadah korbannya. Al-Baihaqi (9/294) meriwayatkan daripada Nabi s.a.w sabdanya:
من باع جلد أضحيته فلا أضحية له
Barangsiapa yang menjual kulit binatang korbannya maka tidak ada korban baginya." (Kitab Fekah Mazhab Syafie, 1/282).


Boleh Memberi Daging Korban Kepada Tukang Sembelih Jika Bukan Sebagai Upah


Jika tukang sembelih dan pelapah daging telah diberikan upah mereka selain dari daging korban tersebut (seperti duit), maka boleh memberi bahagian daging korban tersebut sebagai hadiah atau sedekah bergantung kepada status mereka sama ada miskin atau kaya.


Syeikh Abdullah Al-Bassaam mengatakan, Jazzar (tukang sembelih) tidak boleh diberi daging atau kulitnya sebagai bentuk upah atas pekerjaannya. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Adapun yang diperbolehkan adalah memberikannya sebagai bentuk hadiah jika dia termasuk orang kaya atau sebagai sedekah jika ternyata dia adalah miskin…” (Taudhihul Ahkaam, IV:464).

Pernyataan Syeikh semakna dengan pernyataan Ibnu Qasim:


“Haram menjadikan bahagian haiwan korban sebagai upah bagi tukang sembelih.”


Pernyataan ini dikomentari oleh Al-Baijuri: “Ini kerana hal itu (mengupah tukang sembelih), semakna dengan jual beli. Namun jika tukang sembelih diberi bahagian dari korban dengan status sedekah bukan upah maka tidak haram.” (Hasyiyah Al-Baijuri As-Syafi’i 2:311).

Sunday, May 18, 2014

KEBURUKAN TIDAK DISANDARKAN KEPADA ALLAH SWT

Diantara keyakinan Ahli Sunnah wal Jamaah dalam beriman terhadap segala takdir yang telah ditentukan oleh Allah SWT sama ada takdir tersebut merupakan perkara yang baik atau pun buruk.

Ketika Nabi s.a.w mendapat kunjungan dari Malaikat Jibril a.s sebagai seorang manusia untuk mengajarkan kepada para sahabat Nabi s.a.w tentang Islam, Iman, Ihsan dan tanda-tanda hari kiamat. Berkenaan Iman, Jibril bertanya kepada baginda:
أخبرني عن الإيمان

"Khabarkan kepadaku apakah itu Iman?"
 
Baginda s.a.w pun bersabda:

أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وتؤمن بالقدر خيره وشره

"Bahawa engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya, rasul-rasulNya, hari akhirat dan beriman dengan takdirNya yang baik dan yang buruk." (HR. Muslim)

Syeikh Muhammad bin Soleh Al-'Utsaimin rahimahullah berkata: 

"Allah Ta'ala mentakdirkan dengan sesuatu kebaikan dan keburukan. Adapun takdirNya yang berupa kebaikan, maka itu adalah semata-mata kebaikan pada takdir tersebut mahupun bagi orang yang ditakdirkannya. Contohnya Allah SWT mentakdirkan bagi seorang hamba dengan rezeki yang lapang, keamanan, keselesaan, petunjuk, pertolongan dan sebagainya, maka ini adalah baik pada takdir dan baik pula terhadap hamba yang menerima takdir itu.

Adapun takdirnya yang berupa keburukan, maka itu adalah baik dalam takdirNya dan buruk pada sesuatu yang ditakdirkan. Contohnya, musim panas dan musim kering yang berpanjangan, maka tentu ini buruk. Akan tetapi takdir Allah dalam perkara ini adalah baik. Allah Ta'ala berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Maksudnya: "Telah tampak kerosakan di darat dan di laut disebabkan kerana perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar." (Ar-Ruum: 41)

Maka pada takdir ini tersimpan hikmah yang mulia iaitu kembalinya manusia kepada Allah dari perbuatan maksiat kepada ketaatan, sehingga sesuatu yang ditakdirkan itu buruk sementara takdir itu sendiri adalah baik.

Dan kita mengucapkan (وقنا شر ما قضيت) yang ertinya 'Jauhkan kami dari keburukan yang Engkau takdirkan (sebagaimana yang dibaca dalam doa qunut - pent). Perkataan (ما) di sini adalah isim mausul (kata penghubung) yang bererti keburukan yang telah Allah takdirkan. Maka kadang-kadang Allah mentakdirkan dengan suatu keburukan kerana suatu hikmah yang agung lagi mulia." (Syarah Doa Qunut, Pustaka Imam Asy-Syafi'i, ms. 36-37)

Syeikh Abu Utsman Ismail bin Abdul Rahman As-Sobuni rahimahullah (wafat 449 H) berkata:

"Di antara pegangan, jalan, dan ucapan Ahli Sunnah bahawa kebaikan dan keburukan semuanya daripada Allah dan qada'Nya tidak boleh disandarkan kepada Allah secara bersendirian apa yang disangkakan boleh mengurangi sifat kesempurnaanNya. Maka tidak boleh dikatakan kepadaNya: "Wahai Pencipta monyet-monyet, babi-babi dan kumbang-kumbang!" Walaupun tidak ada satu makhluk pun melainkan Allah yang menciptakan semuanya. Hal yang demikian berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w di dalam doa 'Istiftah' sabdanya:

تبارك وتعاليت والخير في يديك والشر ليس إليك

"Maha suci dan maha tinggi Engkau, ya Allah. Kebaikan di tanganMu dan keburukan bukanlah kepadaMu." (HR. Muslim)

Maknanya -wallahua'lam- ialah keburukan bukanlah perkara yang disandarkan kepadaMu secara bersendirian dan keinginan sehingga dikatakan kepadaMu dalam menyeruMu: "Wahai Pencipta keburukan" atau "Wahai yang menetapkan keburukan" walaupun Dialah yang mencipta dan menentapkan semuanya. 

Oleh kerana itulah, Khidir a.s menyandarkan melakukan keaiban kepada dirinya. Dia berkata sepertimana apa yang telah diberitakan Allah mengenainya di dalam firmanNya:

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا

Maksudnya: "Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut (sebagai nelayan), maka aku bertujuan untuk merosakkan bahtera itu." (Surah Al-Kahfi: 79)

Tatkala dia (Khidir a.s) menyebutkan kebaikan dan rahmat, dia menyandarkan keinginannya kepada Allah azza wa jalla. 

Firman Allah Ta'ala:

فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ

Maksudnya: "Maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka apabila sampai kedewasaannya akan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari TuhanMu." (Surah Al-Kahfi: 82)

Begitulah juga apa yang telah Allah beritakan tentang Ibrahim, firmanNya:

وإذا مرضت فهو يشفين

Maksudnya: "Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku." (Surah Asy-Syu'ara: 80)

Sakit disandarkan kepada dirinya, manakala kesembuhan disandarkan kepada Tuhannya, walaupun semuanya daripada Allah jalla jalaaluh." (Aqidatus-Salaf Ahlul Hadith, Penterjemah: Abdul Wahab Bustami, Jahabersa, ms. 105-107)


Oleh kerana itu, tidak boleh dinisbahkan keburukan atau kejahatan itu dari Allah secara tunggal, namun kejahatan itu termasuk di dalam keumuman firman Allah:

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ

Maksudnya: "Allah adalah pencipta segala sesuatu." (Surah Az-Zumar: 62)


LinkWithin

Related Posts with Thumbnails